Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,5 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z XXVII Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXVII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 5 lipca 2021 roku godzina 14.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 czerwca 2021 r.

  4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

  5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,

b) zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2021 rok,

c) przystąpienia Gminy Gręboszów do Stowarzyszenia p.n. ”Małopolska Organizacja Turystyczna”,

d) przystąpienie Gminy Gręboszów do Lokalnej Organizacji Turystycznej ”Tarnowska Organizacja Turystyczna”,

e) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0002 – Bieniaszowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 48,

h) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49,

i) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 276/4,

j) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 313,

k) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 321,

l) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 342/1,

m) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 366/1,

n) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 496/3,

o) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566,

p) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0005 –Hubenice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/4,

q) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0005 – Hubenice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 451/2,

r) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74/2,

s) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 75,

t) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89,

u) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 90/2,

v) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0001 – Gręboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 608/5.

7. Sprawozdanie z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020-2026” za 2020 r.

8. Wręczenie odznaczenia państwowego „Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę”.

9. Wręczenie odznaczeń państwowych „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

11. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-)Marek Mosio
/pismo podpisane elektronicznie/

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.07.2021 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXVII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 5 lipca 2021 roku godzina 14.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 czerwca 2021 r. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie, b) zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2021 rok, c) przystąpienia Gminy Gręboszów do Stowarzyszenia p.n. ”Małopolska Organizacja Turystyczna”, d) przystąpienie Gminy Gręboszów do Lokalnej Organizacji Turystycznej ”Tarnowska Organizacja Turystyczna”, e) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0002 – Bieniaszowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161, f) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5, g) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 48, h) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49, i) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 276/4, j) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 313, k) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 321, l) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 342/1, m) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 366/1, n) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 496/3, o) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566, p) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0005 –Hubenice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/4, q) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0005 – Hubenice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 451/2, r) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74/2, s) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 75, t) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89, u) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0008 – Lubiczko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 90/2, v) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0001 – Gręboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 608/5. 7. Sprawozdanie z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020-2026” za 2020 r. 8. Wręczenie odznaczenia państwowego „Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę”. 9. Wręczenie odznaczeń państwowych „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 11. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 12. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-)Marek Mosio/pismo podpisane elektronicznie/       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.07.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe