Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,7 km/h
opady: 0,0 mm

Wójt Gminy Gręboszów informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (powódź)

Wójt Gminy Gręboszów informuje, że w związku z wystąpieniem w dniach 23 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. obfitych opadów deszczu, które spowodowały powstanie lokalnej powodzi, rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku tego zjawiska mogą zgłaszać je do Urzędu Gminy Gręboszów na drukach ustalonych przez Wojewodę Małopolskiego. Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Gręboszów – Referat Rolnictwa pok. Nr 1 (parter) oraz na stronie internetowej www.greboszow.pl.

Do wniosków o oszacowanie strat należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),

- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),

- mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz musi być  zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2021 r. na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Gręboszów (piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski niekompletne i złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Gręboszów, dnia 1 września 2021 r.

w z. WÓJTA

(-) Zdzisław Kogut

ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.09.2021 r.

Wójt Gminy Gręboszów informuje, że w związku z wystąpieniem w dniach 23 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. obfitych opadów deszczu, które spowodowały powstanie lokalnej powodzi, rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku tego zjawiska mogą zgłaszać je do Urzędu Gminy Gręboszów na drukach ustalonych przez Wojewodę Małopolskiego. Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Gręboszów – Referat Rolnictwa pok. Nr 1 (parter) oraz na stronie internetowej www.greboszow.pl. Do wniosków o oszacowanie strat należy dołączyć: - kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy), - wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie), - mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw. Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz musi być  zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR. Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2021 r. na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Gręboszów (piętro) w godzinach pracy Urzędu. Wnioski niekompletne i złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.   Gręboszów, dnia 1 września 2021 r. w z. WÓJTA (-) Zdzisław Kogut ZASTĘPCA WÓJTA   Pliki do pobrania Pobierz plik Zał. nr I- wniosek rolnika.docx Pobierz plik Zał. nr I- wniosek rolnika.pdf Pobierz plik Kopia Zał. nr I.1A i B- wykaz gruntów z wszystkich gmin na w których jest gospodarstwo rolne.xlsx Pobierz plik Kopia Zał. nr I.2-I.9- do wniosku rolnika.xlsx         Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.09.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe