Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
1 marca
temperatura: 8°C
wiatr: 15,0 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z XXVIII Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXVIII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 27 września 2021 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 5 lipca 2021 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice-Kozłów;
  2. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Karsy;
  3. zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2021 rok;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027;
  5. określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Gręboszów na rok szkolny 2021/2022;
  6. przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 na obszarze gminy Gręboszów;
  7. zmiany uchwały Nr XV/125/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania;
  8. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Gręboszów i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0007 – Kozłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 272;
  10. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0007 – Kozłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 477;
  11. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 – Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65;
  12. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0010 – Ujście Jezuickie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 448/2;
  13. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0010 – Ujście Jezuickie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 473/2;
  14. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0010 – Ujście Jezuickie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 474/2;
  15. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej, działka nr 519 położona w Gręboszowie;
  16. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej, działka nr 520 położona w Gręboszowie;
  17. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej, działka nr 521/1 położona w Gręboszowie;
  18. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej, działka nr 525 położona w Gręboszowie;
  19. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej, działka nr 490 położona w Żelichowie.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-)Marek Mosio

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.09.2021 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXVIII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 27 września 2021 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl   Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 5 lipca 2021 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice-Kozłów; przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Karsy; zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2021 rok; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027; określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Gręboszów na rok szkolny 2021/2022; przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 na obszarze gminy Gręboszów; zmiany uchwały Nr XV/125/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania; przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Gręboszów i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu; wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0007 – Kozłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 272; wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0007 – Kozłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 477; wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 – Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65; wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0010 – Ujście Jezuickie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 448/2; wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0010 – Ujście Jezuickie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 473/2; wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0010 – Ujście Jezuickie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 474/2; wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej, działka nr 519 położona w Gręboszowie; wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej, działka nr 520 położona w Gręboszowie; wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej, działka nr 521/1 położona w Gręboszowie; wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej, działka nr 525 położona w Gręboszowie; wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej, działka nr 490 położona w Żelichowie. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-)Marek Mosio       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.09.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe