Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,5 km/h
opady: 0,0 mm

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 8 października 2021 roku

Gręboszów, dnia 05.10.2021 r.

Znak: OA.0002.29.2021

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), zwołuję XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 8 października 2021 r. (piątek) o godz. 830 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów,
    2. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  5. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
(-) Marek Mosio

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy.

Podstawa prawna do urlopowania: 

Zgodnie z art.25 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uwaga!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zachowania zasad bezpieczeństwa istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Osoby nie spełniające tego wymogu nie będą mogły brać udziału w obradach Sesji.

 

 

Materiały na posiedzenie

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.10.2021 r.

Gręboszów, dnia 05.10.2021 r. Znak: OA.0002.29.2021 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), zwołuję XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 8 października 2021 r. (piątek) o godz. 830 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zakończenie obrad.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów(-) Marek Mosio Otrzymują:Radni Rady – wszyscy. Podstawa prawna do urlopowania:  Zgodnie z art.25 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zachowania zasad bezpieczeństwa istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Osoby nie spełniające tego wymogu nie będą mogły brać udziału w obradach Sesji.     Materiały na posiedzenie       Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.10.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe