Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 14°C
wiatr: 15,2 km/h
opady: 0,0 mm

Zakończenie remontu kuchni i stołówki szkolnej

W dniu 11 października 2021 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Doposażenie i poprawa funkcjonującej stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej im. płk Henryka Sucharskiego w Gręboszowie”.

Zadanie zostało wykonane z częściowym dofinansowaniem ze środków budżetu Państwa, w ramach modułu 3, wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Realizację poprzedziło zawarcie umowy o dotację, Nr OK.II.531.1.7/10.2021, podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Małopolskiego, a Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy - Krzysztofa Gila.

W ramach realizacji zadania wykonano następujące roboty: wymieniono posadzki i okładziny ścienne, wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano nową instalację wentylacyjno–spalinową oraz remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników. Wyremontowano instalację wodociągowo-kanalizacyjną i instalację elektryczną połączoną z wymianą oświetlenia na bardziej oszczędne, a także wymieniono wyposażenie kuchni i zmywalni na bardziej nowoczesne, osiągając odpowiedni, wysoki standard.

Prace remontowe wykonała firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BPI-SYSTEM Filip Kuta z/s w Woli Rzędzińskiej, a nadzór techniczny pełniła firma „NOT – BUD” Tadeusz Nowak - Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych w Tarnowie.

Wartość wykonanych robót w ramach tego zadania wyniosła 138 972,36 zł. Dotacja Wojewody Małopolskiego, o którą ubiegano się od dwóch lat, wyniosła 80 000,00 zł. Ponadto Gmina poniosła koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 2 706,00 zł i koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 1 968,00 zł. Tak więc, łączny koszt poniesiony przez budżet Gminy, wyniósł 63 646,36 zł.

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut, Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.10.2021 r.

W dniu 11 października 2021 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Doposażenie i poprawa funkcjonującej stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej im. płk Henryka Sucharskiego w Gręboszowie”. Zadanie zostało wykonane z częściowym dofinansowaniem ze środków budżetu Państwa, w ramach modułu 3, wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Realizację poprzedziło zawarcie umowy o dotację, Nr OK.II.531.1.7/10.2021, podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Małopolskiego, a Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy - Krzysztofa Gila. W ramach realizacji zadania wykonano następujące roboty: wymieniono posadzki i okładziny ścienne, wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano nową instalację wentylacyjno–spalinową oraz remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników. Wyremontowano instalację wodociągowo-kanalizacyjną i instalację elektryczną połączoną z wymianą oświetlenia na bardziej oszczędne, a także wymieniono wyposażenie kuchni i zmywalni na bardziej nowoczesne, osiągając odpowiedni, wysoki standard. Prace remontowe wykonała firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BPI-SYSTEM Filip Kuta z/s w Woli Rzędzińskiej, a nadzór techniczny pełniła firma „NOT – BUD” Tadeusz Nowak - Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych w Tarnowie. Wartość wykonanych robót w ramach tego zadania wyniosła 138 972,36 zł. Dotacja Wojewody Małopolskiego, o którą ubiegano się od dwóch lat, wyniosła 80 000,00 zł. Ponadto Gmina poniosła koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 2 706,00 zł i koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 1 968,00 zł. Tak więc, łączny koszt poniesiony przez budżet Gminy, wyniósł 63 646,36 zł. Zdjęcia z wydarzenia         Opracowanie: Zdzisław Kogut, Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.10.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe