Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,3 km/h
opady: 0,0 mm

Utwardzenie parkingu przy cmentarzu w Kozłowie

Został odebrany od wykonawcy i oddany do użytku utwardzony teren obejmujący część drogi wewnętrznej na działce nr 148 i części działek nr 160, 161 i 162 przylegających do cmentarza parafialnego w m. Kozłów. Zakres robót obejmował wykonanie warstwy tłuczniowej o grubości 18,5 cm i nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm, na łącznej powierzchni 495 m2. Tym samym, dojazd i plac przycmentarny otrzymał odpowiedni wygląd dla tego rejonu.

Prace remontowe wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. z/s w Staszowie.

Wartość wykonanych robót w ramach tego zadania wyniosła 34 996,70 zł.

 

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut, Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.10.2021 r.

Został odebrany od wykonawcy i oddany do użytku utwardzony teren obejmujący część drogi wewnętrznej na działce nr 148 i części działek nr 160, 161 i 162 przylegających do cmentarza parafialnego w m. Kozłów. Zakres robót obejmował wykonanie warstwy tłuczniowej o grubości 18,5 cm i nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm, na łącznej powierzchni 495 m2. Tym samym, dojazd i plac przycmentarny otrzymał odpowiedni wygląd dla tego rejonu. Prace remontowe wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. z/s w Staszowie. Wartość wykonanych robót w ramach tego zadania wyniosła 34 996,70 zł.   Zdjęcia z wydarzenia         Opracowanie: Zdzisław Kogut, Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.10.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe