Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,5 km/h
opady: 0,0 mm

Wymagania uchwały „antysmogowej” dla przedsiębiorców

Zgodnie z obowiązującą tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.). Obowiązuje również zakaz spalania węgla o udziale frakcji 0-3 mm powyżej 15% oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Dla istniejących kotłów pozaklasowych zakaz eksploatacji zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r., a dla kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2027 roku. Ogrzewacze, które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub ich sprawność cieplna wynosi poniżej 80%, od 1 stycznia 2023 roku, muszą zostać wymienione lub doposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich na obszarze województwa małopolskiego – osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Dotyczy więc budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych, szklarni, tuneli foliowych, lokali usługowych czy zakładów przemysłowych. Ograniczenia obejmują wszystkie instalacje, w których następuje spalanie paliw, między innymi w ramach procesów produkcyjnych, gastronomii, wędzarni, suszarni itp.

Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje wyłączenie od stosowania przepisów uchwały antysmogowej jedynie w przypadku instalacji, które wymagają pozwolenia zintegrowanego lub wymagają zgłoszenia oraz w przypadku spalania paliw poza instalacjami.

Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej mogą prowadzić upoważnieni pracownicy urzędu gminy, Policja lub Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Za niedostosowanie się przepisów wynikających z uchwały antysmogowej grozi mandat w wysokości do 500 zł. Sprawa może zostać również skierowana do sądu, gdzie kara grzywny może wynieść nawet 5 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej, dostępne są na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy/. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, udostępniony został formularz kontaktowy: https://powietrze.malopolska.pl/kontakt/ oraz infolinia 12 6303100.

Informuję również, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) co miesiąc udostępnia na swojej stronie internetowej Biuletyn informacyjny ekodoradców dla biznesu w zakresie możliwości ekofinansowania wybranych przedsięwzięć małopolskich przedsiębiorców. Dodatkowo w ramach MCP działają Ekodoradcy dla biznesu, udzielający przedsiębiorcom bieżących informacji i porad w zakresie finansowania proekologicznych działań. Ich dane kontaktowe dostępne są pod linkiem: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/lista.

Ponadto dzięki uprzejmości Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim, już od lutego br., w ramach informacji zawartych we wspomnianym wyżej newsletterze, wyróżniane są aktualne możliwości dotacyjne do wymiany źródeł ciepła. Biuletyn dostępny jest na stronie: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci, kategoria Ekofinansowanie.

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.11.2021 r.

Zgodnie z obowiązującą tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.). Obowiązuje również zakaz spalania węgla o udziale frakcji 0-3 mm powyżej 15% oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. Dla istniejących kotłów pozaklasowych zakaz eksploatacji zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r., a dla kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2027 roku. Ogrzewacze, które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub ich sprawność cieplna wynosi poniżej 80%, od 1 stycznia 2023 roku, muszą zostać wymienione lub doposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich na obszarze województwa małopolskiego – osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Dotyczy więc budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych, szklarni, tuneli foliowych, lokali usługowych czy zakładów przemysłowych. Ograniczenia obejmują wszystkie instalacje, w których następuje spalanie paliw, między innymi w ramach procesów produkcyjnych, gastronomii, wędzarni, suszarni itp. Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje wyłączenie od stosowania przepisów uchwały antysmogowej jedynie w przypadku instalacji, które wymagają pozwolenia zintegrowanego lub wymagają zgłoszenia oraz w przypadku spalania paliw poza instalacjami. Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej mogą prowadzić upoważnieni pracownicy urzędu gminy, Policja lub Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Za niedostosowanie się przepisów wynikających z uchwały antysmogowej grozi mandat w wysokości do 500 zł. Sprawa może zostać również skierowana do sądu, gdzie kara grzywny może wynieść nawet 5 000 zł. Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej, dostępne są na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy/. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, udostępniony został formularz kontaktowy: https://powietrze.malopolska.pl/kontakt/ oraz infolinia 12 6303100. Informuję również, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) co miesiąc udostępnia na swojej stronie internetowej Biuletyn informacyjny ekodoradców dla biznesu w zakresie możliwości ekofinansowania wybranych przedsięwzięć małopolskich przedsiębiorców. Dodatkowo w ramach MCP działają Ekodoradcy dla biznesu, udzielający przedsiębiorcom bieżących informacji i porad w zakresie finansowania proekologicznych działań. Ich dane kontaktowe dostępne są pod linkiem: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/lista. Ponadto dzięki uprzejmości Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim, już od lutego br., w ramach informacji zawartych we wspomnianym wyżej newsletterze, wyróżniane są aktualne możliwości dotacyjne do wymiany źródeł ciepła. Biuletyn dostępny jest na stronie: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci, kategoria Ekofinansowanie.       Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.11.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe