Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
1 marca
temperatura: 6°C
wiatr: 11,4 km/h
opady: 0,0 mm

Zakończenie budowy gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń

Jak informuje Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zakończono budowę gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń Odcinek I i II jako inwestycję celu publicznego i rozpoczęto jego eksploatację. W ramach realizacji projektu, oprócz linii przesyłowej gazu ziemnego ułożono także światłowodową linię telemetryczno-sterującą wzdłuż całej trasy gazociągu, a także wybudowano dziewięć układów zaporowo-upustowych. W trosce o środowisko naturalne i minimalizację utrudnień komunikacyjnych wykonano łącznie 105 przekroczeń bezwykopowych pod ciekami wodnymi, drogami i liniami kolejowymi.

Na terenie gminy Gręboszów gazociąg ten ma długość ok. 8,6 km.

Gazociąg przesyłowy relacji Pogórska Wola – Tworzeń stanowi istotny element gazowego Korytarza Północ – Południe. Umożliwi on transport zwiększonych ilości paliwa gazowego z terminala regazyfikacyjnego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przesyłu gazu i możliwości jego bilansowania. Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Gaz-System informuje, że wnioski o wszczęcie postępowania odszkodowawczego są systematycznie składane do wojewody wraz z kompletem zweryfikowanych dokumentów,  w tym także z protokołami opisu nieruchomości przed i po budowie. W oparciu o prawomocne decyzje administracyjne o wysokości odszkodowania, GAZ-SYSTEM wypłaci właścicielom i użytkownikom wieczystym należne im kwoty odszkodowawcze.

W oparciu o § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640), dla gazociągu została wyznaczona strefa kontrolowana o szerokości 12 metrów (po 6 metrów po obu stronach od osi gazociągu), w obrębie której GAZ-SYSTEM, jako operator sieci gazociągowej kontroluje wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie. W szczególności w strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. Ponadto w strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3 metry od gazociągu, licząc od osi gazociągu do pni drzew.

Nowo wybudowany gazociąg wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie użytkowany przez co najmniej kilkadziesiąt kolejnych lat. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania należytego stanu technicznego sieci przesyłowej, służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM realizują szereg planowych czynności zgodnie z przepisami prawnymi oraz regulacjami wewnętrznymi spółki.

Do działań tych należą w szczególności:

- kontrola stref oraz trasy gazociągów z ziemi i powietrza przy użyciu śmigłowca;

- badania i pomiary czynnej ochrony przeciwkorozyjnej;

- wewnętrzne czyszczenie i badanie gazociągów za pomocą tłoków inteligentnych;

- przeglądy i konserwacja elementów sieci przesyłowej;

- wycinka krzewów i samosiejek w obszarze strefy kontrolowanej.

Oprócz powyższych prac eksploatacyjnych parametry gazociągu są monitorowane zdalnie w sposób ciągły przez służby dyspozytorskie GAZ-SYSTEM, a w razie jakichkolwiek zakłóceń w pracy sieci przesyłowej reagują całodobowe Gazowe Pogotowie Techniczne.

 

Zakończenie budowy gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń 1

Zakończenie budowy gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń 2

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Grzegorz Skowron 02.12.2021 r.

Jak informuje Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zakończono budowę gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń Odcinek I i II jako inwestycję celu publicznego i rozpoczęto jego eksploatację. W ramach realizacji projektu, oprócz linii przesyłowej gazu ziemnego ułożono także światłowodową linię telemetryczno-sterującą wzdłuż całej trasy gazociągu, a także wybudowano dziewięć układów zaporowo-upustowych. W trosce o środowisko naturalne i minimalizację utrudnień komunikacyjnych wykonano łącznie 105 przekroczeń bezwykopowych pod ciekami wodnymi, drogami i liniami kolejowymi. Na terenie gminy Gręboszów gazociąg ten ma długość ok. 8,6 km. Gazociąg przesyłowy relacji Pogórska Wola – Tworzeń stanowi istotny element gazowego Korytarza Północ – Południe. Umożliwi on transport zwiększonych ilości paliwa gazowego z terminala regazyfikacyjnego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przesyłu gazu i możliwości jego bilansowania. Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Gaz-System informuje, że wnioski o wszczęcie postępowania odszkodowawczego są systematycznie składane do wojewody wraz z kompletem zweryfikowanych dokumentów,  w tym także z protokołami opisu nieruchomości przed i po budowie. W oparciu o prawomocne decyzje administracyjne o wysokości odszkodowania, GAZ-SYSTEM wypłaci właścicielom i użytkownikom wieczystym należne im kwoty odszkodowawcze. W oparciu o § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640), dla gazociągu została wyznaczona strefa kontrolowana o szerokości 12 metrów (po 6 metrów po obu stronach od osi gazociągu), w obrębie której GAZ-SYSTEM, jako operator sieci gazociągowej kontroluje wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie. W szczególności w strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. Ponadto w strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3 metry od gazociągu, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Nowo wybudowany gazociąg wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie użytkowany przez co najmniej kilkadziesiąt kolejnych lat. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania należytego stanu technicznego sieci przesyłowej, służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM realizują szereg planowych czynności zgodnie z przepisami prawnymi oraz regulacjami wewnętrznymi spółki. Do działań tych należą w szczególności: - kontrola stref oraz trasy gazociągów z ziemi i powietrza przy użyciu śmigłowca; - badania i pomiary czynnej ochrony przeciwkorozyjnej; - wewnętrzne czyszczenie i badanie gazociągów za pomocą tłoków inteligentnych; - przeglądy i konserwacja elementów sieci przesyłowej; - wycinka krzewów i samosiejek w obszarze strefy kontrolowanej. Oprócz powyższych prac eksploatacyjnych parametry gazociągu są monitorowane zdalnie w sposób ciągły przez służby dyspozytorskie GAZ-SYSTEM, a w razie jakichkolwiek zakłóceń w pracy sieci przesyłowej reagują całodobowe Gazowe Pogotowie Techniczne.           Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Grzegorz Skowron 02.12.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe