Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
1 marca
temperatura: 7°C
wiatr: 12,7 km/h
opady: 0,0 mm

XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 22 grudnia 2021 roku

Gręboszów, dnia 17.12.2021 r.

Znak: OA.0002.32.2021

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 1000. Obrady odbywać się będą w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
  1. odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. sprostowania w Uchwale Nr XXX/260/2021 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 października 2021 r,
  2. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borusowej,
  3. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2021 rok,
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027.
 4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
(-) Marek Mosio
/pismo podpisane elektronicznie/

 

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy.

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały na sesję: https://greboszow.esesja.pl/posiedzenie/8382dcb8-86d1-4

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.12.2021 r.

Gręboszów, dnia 17.12.2021 r. Znak: OA.0002.32.2021 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 1000. Obrady odbywać się będą w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów. Podjęcie uchwał w sprawach: sprostowania w Uchwale Nr XXX/260/2021 Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 października 2021 r, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borusowej, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2021 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów(-) Marek Mosio/pismo podpisane elektronicznie/     Otrzymują:Radni Rady – wszyscy. Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały na sesję: https://greboszow.esesja.pl/posiedzenie/8382dcb8-86d1-4     Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.12.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe