Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,5 km/h
opady: 0,0 mm

Uchwalono Budżet Gminy Gręboszów na rok 2022

Podczas XXXIII sesji Rady Gminy Gręboszów która odbyła się 30 grudnia 2021 r.,  przyjęto Uchwałę Budżetową Gminy Gręboszów na rok 2022. Projekt budżetu przedstawiony przez Wójta Gminy, został w dniu 20 grudnia br. podczas posiedzeń komisji zaopiniowany pozytywnie. Wcześniej zapoznano się także z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Przyjęta uchwała ustala dochody budżetu w łącznej kwocie 14 187 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12 588 168,00 zł oraz majątkowe w kwocie 1 598 832,00 zł.

Uchwała ustala też wydatki budżetu w łącznej kwocie 17 862 000,00 zł, w tym wydatki bieżące na łączną kwotę 12 582 000,00 zł oraz wydatki majątkowe na łączną kwotę 5 580 000,00 zł, które tym samym osiągną wskaźnik 31,24 %.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 675 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 075 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 600 000,00 zł.

Rada podczas tej sesji przyjęła także uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022 – 2028.

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Józef Woźniak 07.01.2022 r.

Podczas XXXIII sesji Rady Gminy Gręboszów która odbyła się 30 grudnia 2021 r.,  przyjęto Uchwałę Budżetową Gminy Gręboszów na rok 2022. Projekt budżetu przedstawiony przez Wójta Gminy, został w dniu 20 grudnia br. podczas posiedzeń komisji zaopiniowany pozytywnie. Wcześniej zapoznano się także z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Przyjęta uchwała ustala dochody budżetu w łącznej kwocie 14 187 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12 588 168,00 zł oraz majątkowe w kwocie 1 598 832,00 zł. Uchwała ustala też wydatki budżetu w łącznej kwocie 17 862 000,00 zł, w tym wydatki bieżące na łączną kwotę 12 582 000,00 zł oraz wydatki majątkowe na łączną kwotę 5 580 000,00 zł, które tym samym osiągną wskaźnik 31,24 %. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 675 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 075 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 600 000,00 zł. Rada podczas tej sesji przyjęła także uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022 – 2028. Pliki do pobrania Pobierz plik Uchwała.XXXIII.283.2021.2021-12-30.docx Pobierz plik Uchwała.XXXIII.283.2021.2021-12-30.pdf         Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Józef Woźniak 07.01.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe