Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 12°C
wiatr: 13,1 km/h
opady: 0,0 mm

Ważne! Nowe obowiązki stowarzyszeń do 31 stycznia 2022 r.

Do dnia 31 stycznia stowarzyszenia zarejestrowane w KRS oraz fundacje mają obowiązek wpisu  członków zarządu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dotyczy to również  grupy stowarzyszeń które są jednocześnie Kołami Gospodyń Wiejskich.
Zgłoszenie  do rejestru beneficjentów dokonujemy wyłącznie elektronicznie na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
Rejestracji mogą dokonać tylko osoby uprawnione do reprezentacji, która wynika ze statutu danej organizacji pozarządowej. W przypadku reprezentacji kilkuosobowej wymagane są wszystkie osoby.

Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP zgłaszającego. Zgłoszenie zawiera oświadczenie osób dokonujących wpisu o prawdziwości informacji zgłaszanych.

Organizacje, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia  rejestracji lub nie dokonali aktualizacji danych w rejestrze w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze finansowej do wysokości 1 000 000 zł. Dodatkowo każdy beneficjent rzeczywisty, którzy nie dopełnił tego obowiązku, podlega karze pieniężnej  do wysokości 50 000 zł.

Nowe obowiązki wynikają z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu tzw. Ustawy AML, która weszła w życie z dniem 31 października 2021 r.

Źródło: Wpis do CRBR to nowy obowiązek NGO – Prawo w NGO

  1. Zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (zwanego dalej „CRBR”): – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.01.2022 r.

Do dnia 31 stycznia stowarzyszenia zarejestrowane w KRS oraz fundacje mają obowiązek wpisu  członków zarządu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dotyczy to również  grupy stowarzyszeń które są jednocześnie Kołami Gospodyń Wiejskich. Zgłoszenie  do rejestru beneficjentów dokonujemy wyłącznie elektronicznie na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/Rejestracji mogą dokonać tylko osoby uprawnione do reprezentacji, która wynika ze statutu danej organizacji pozarządowej. W przypadku reprezentacji kilkuosobowej wymagane są wszystkie osoby. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP zgłaszającego. Zgłoszenie zawiera oświadczenie osób dokonujących wpisu o prawdziwości informacji zgłaszanych. Organizacje, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia  rejestracji lub nie dokonali aktualizacji danych w rejestrze w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze finansowej do wysokości 1 000 000 zł. Dodatkowo każdy beneficjent rzeczywisty, którzy nie dopełnił tego obowiązku, podlega karze pieniężnej  do wysokości 50 000 zł. Nowe obowiązki wynikają z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu tzw. Ustawy AML, która weszła w życie z dniem 31 października 2021 r. Źródło: Wpis do CRBR to nowy obowiązek NGO – Prawo w NGO Zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (zwanego dalej „CRBR”): – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.01.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe