Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
1 marca
temperatura: 8°C
wiatr: 15,0 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z XXXIV Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXIV Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 7 lutego 2022 roku godzina 13.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 grudnia 2021 r. i z XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  2. powołania Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Gręboszowie,
  3. zmiany załącznika do uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  4. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie,
  5. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Gręboszów oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
  6. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gręboszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę rolną mienia komunalnego Gminy Gręboszów.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.02.2022 r.

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXIV Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 7 lutego 2022 roku godzina 13.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 grudnia 2021 r. i z XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2021 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2022 rok, powołania Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Gręboszowie, zmiany załącznika do uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie, wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Gręboszów oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gręboszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę rolną mienia komunalnego Gminy Gręboszów. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.02.2022 r.      
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe