Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,5 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z XXXIX Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXIX Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 27 czerwca 2022 roku godzina 13.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 czerwca 2022 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gręboszów w roku 2021.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2021.
 8. Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gręboszów.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 r. oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów:
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok,
  • przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2021,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok,
  • głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022 - 2028,
  • zmiany ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gręboszów na lata 2018 - 2023 z perspektywą do roku 2025”,
  • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Gręboszów.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2021 rok.
 12. Sprawozdanie z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020 - 2026 za 2021 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 27.06.2022 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXIX Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 27 czerwca 2022 roku godzina 13.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 czerwca 2022 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gręboszów w roku 2021. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2021. Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gręboszów. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 r. oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów: przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok, przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2021, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok, głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu, zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022 - 2028, zmiany ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gręboszów na lata 2018 - 2023 z perspektywą do roku 2025”, wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Gręboszów. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2021 rok. Sprawozdanie z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020 - 2026 za 2021 rok. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Wprowadzenie: Karol Mikos 27.06.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe