Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 14°C
wiatr: 15,2 km/h
opady: 0,0 mm

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów

Podczas XXXIX sesji Rady Gminy Gręboszów która odbyła się w dniu 27 czerwca 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa, radni po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2021, udzielili jednogłośnie wotum zaufania Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy.

W dalszej kolejności, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za rok 2021, zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, a także po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy, z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok.

Nawiązując do obu przyjętych uchwał Rady Gminy, Marek Mosio Przewodniczący Rady, podkreślając warunki w jakim przyszło realizować ten budżet, złożył serdeczne podziękowania i gratulacje Wójtowi Gminy oraz Skarbnikowi.

Następnie rozpatrzono projekty i podjęto uchwały w sprawach:

  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022 - 2028,
  • zmiany „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gręboszów na lata 2018 - 2023 z perspektywą do roku 2025”,
  • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Gręboszów.

Rada zapoznała się także ze Sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2021 rok oraz Sprawozdaniem z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020 - 2026 za 2021 rok.

W końcowej części posiedzenia, gratulacje Krzysztofowi Gilowi, za uzyskanie wotum zaufania oraz uzyskanie absolutorium, złożył poseł na Sejm RP Piotr Sak. Poseł odpowiedział też na szereg pytań skierowanych do Niego przez radnych.

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Karol Mikos 29.06.2022 r.

Podczas XXXIX sesji Rady Gminy Gręboszów która odbyła się w dniu 27 czerwca 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa, radni po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2021, udzielili jednogłośnie wotum zaufania Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy. W dalszej kolejności, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za rok 2021, zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, a także po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy, z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok. Nawiązując do obu przyjętych uchwał Rady Gminy, Marek Mosio Przewodniczący Rady, podkreślając warunki w jakim przyszło realizować ten budżet, złożył serdeczne podziękowania i gratulacje Wójtowi Gminy oraz Skarbnikowi. Następnie rozpatrzono projekty i podjęto uchwały w sprawach: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu, zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022 - 2028, zmiany „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gręboszów na lata 2018 - 2023 z perspektywą do roku 2025”, wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Gręboszów. Rada zapoznała się także ze Sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2021 rok oraz Sprawozdaniem z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020 - 2026 za 2021 rok. W końcowej części posiedzenia, gratulacje Krzysztofowi Gilowi, za uzyskanie wotum zaufania oraz uzyskanie absolutorium, złożył poseł na Sejm RP Piotr Sak. Poseł odpowiedział też na szereg pytań skierowanych do Niego przez radnych. Zdjęcia z wydarzenia     Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Karol Mikos 29.06.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe