Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
1 marca
temperatura: 6°C
wiatr: 11,4 km/h
opady: 0,0 mm

Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych

Zakończono procedury konkursowe na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Gręboszowie oraz Publicznego Przedszkola w Gręboszowie. Decyzje komisji konkursowych zostały zatwierdzone przez Krzysztofa Gila Wójta Gminy.

Funkcja dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gręboszowie, na kolejną 5-letnią kadencję (1.9.2022 - 31.8.2027) została powierzona mgr Jerzemu Misterce, pełniącemu tę funkcję obecnie. Był On jedynym kandydatem który przystąpił do ogłoszonego konkursu na stanowiska dyrektora szkoły podstawowej. Przez cały okres swojego 40-letniego stażu zawodowego jako pedagog, jest związany z pracą w oświacie. Pracę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Borusowej, a kontynuował w Szkole Podstawowej w Gręboszowie. W obu szkołach, przez szereg lat, pełnił funkcję dyrektora.

Funkcja dyrektora Publicznego Przedszkola w Gręboszowie, na kolejną 5-letnią kadencję (1.9.2022 - 31.8.2027) została powierzona mgr Małgorzacie Gądek, pełniącej tę funkcję obecnie. Była Ona jedyną kandydatką która przystąpiła do ogłoszonego konkursu na stanowiska dyrektora przedszkola. Przez cały okres swojego 40-letniego stażu zawodowego jako pedagog, jest związana z pracą w oświacie, z czego przez ostatnie 20 lat, pełniła funkcję dyrektora Publicznego Przedszkola w Gręboszowie.

Obojgu dyrektorom, życzymy spełnienia przedstawionych planów zawodowych oraz satysfakcji z osiągnięć wychowanków i współpracowników.

 

Szkoła Podstawowa w Gręboszowie

 

Przedszkole

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.07.2022 r.

Zakończono procedury konkursowe na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Gręboszowie oraz Publicznego Przedszkola w Gręboszowie. Decyzje komisji konkursowych zostały zatwierdzone przez Krzysztofa Gila Wójta Gminy. Funkcja dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gręboszowie, na kolejną 5-letnią kadencję (1.9.2022 - 31.8.2027) została powierzona mgr Jerzemu Misterce, pełniącemu tę funkcję obecnie. Był On jedynym kandydatem który przystąpił do ogłoszonego konkursu na stanowiska dyrektora szkoły podstawowej. Przez cały okres swojego 40-letniego stażu zawodowego jako pedagog, jest związany z pracą w oświacie. Pracę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Borusowej, a kontynuował w Szkole Podstawowej w Gręboszowie. W obu szkołach, przez szereg lat, pełnił funkcję dyrektora. Funkcja dyrektora Publicznego Przedszkola w Gręboszowie, na kolejną 5-letnią kadencję (1.9.2022 - 31.8.2027) została powierzona mgr Małgorzacie Gądek, pełniącej tę funkcję obecnie. Była Ona jedyną kandydatką która przystąpiła do ogłoszonego konkursu na stanowiska dyrektora przedszkola. Przez cały okres swojego 40-letniego stażu zawodowego jako pedagog, jest związana z pracą w oświacie, z czego przez ostatnie 20 lat, pełniła funkcję dyrektora Publicznego Przedszkola w Gręboszowie. Obojgu dyrektorom, życzymy spełnienia przedstawionych planów zawodowych oraz satysfakcji z osiągnięć wychowanków i współpracowników.             Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.07.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe