Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
1 marca
temperatura: 11°C
wiatr: 15,0 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 listopada 2022 roku godzina 13.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 listopada 2022 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023,
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023,
  4. ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023,
  5. obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023,
  6. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  7. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok,
  8. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie,
  9. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 28.11.2022 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 listopada 2022 roku godzina 13.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 listopada 2022 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023, ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023, obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023, zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok, zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie, wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Wprowadzenie: Karol Mikos 28.11.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe