Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 12°C
wiatr: 13,1 km/h
opady: 0,0 mm

Uchwalono Budżet Gminy Gręboszów na rok 2023

Podczas XLV sesji Rady Gminy Gręboszów, która odbyła się 28 grudnia 2022 r.,  przyjęto Uchwałę Budżetową Gminy Gręboszów na rok 2023. Projekt budżetu przedstawiony przez Wójta Gminy, został w dniu 12 grudnia 2022 r. podczas posiedzeń komisji zaopiniowany pozytywnie. Wcześniej zapoznano się także z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Przyjęta uchwała ustala dochody budżetu w łącznej kwocie 24 800 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13 810 000,00 zł, oraz majątkowe w kwocie 10 990 000,00 zł.

Uchwała ustala też wydatki budżetu w łącznej kwocie 30 000 000,00 zł, w tym wydatki bieżące na łączną kwotę 13 793 938,16 zł, oraz wydatki majątkowe na łączną kwotę 16 206 061,84 zł, które tym samym osiągną wskaźnik 54,02 %.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 5 200 000,00 zł, zostanie sfinansowany z przychodów własnych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 040 000,00 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 3 160 000,00 zł.

Rada podczas tej sesji przyjęła także uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 – 2028.

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Karol Mikos 02.01.2023 r.

Podczas XLV sesji Rady Gminy Gręboszów, która odbyła się 28 grudnia 2022 r.,  przyjęto Uchwałę Budżetową Gminy Gręboszów na rok 2023. Projekt budżetu przedstawiony przez Wójta Gminy, został w dniu 12 grudnia 2022 r. podczas posiedzeń komisji zaopiniowany pozytywnie. Wcześniej zapoznano się także z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Przyjęta uchwała ustala dochody budżetu w łącznej kwocie 24 800 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13 810 000,00 zł, oraz majątkowe w kwocie 10 990 000,00 zł. Uchwała ustala też wydatki budżetu w łącznej kwocie 30 000 000,00 zł, w tym wydatki bieżące na łączną kwotę 13 793 938,16 zł, oraz wydatki majątkowe na łączną kwotę 16 206 061,84 zł, które tym samym osiągną wskaźnik 54,02 %. Planowany deficyt budżetu w kwocie 5 200 000,00 zł, zostanie sfinansowany z przychodów własnych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 040 000,00 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 3 160 000,00 zł. Rada podczas tej sesji przyjęła także uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 – 2028.     Pliki do pobrania Pobierz plik Uchwała Nr XLV.362.2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2022 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRĘBOSZÓW NA 2023 ROK.pdf Pobierz plik Uchwała Nr XLV.363.2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023-2028.pdf   Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Karol Mikos 02.01.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe