Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 9°C
wiatr: 14,3 km/h
opady: 0,0 mm

Gmina Gręboszów ze Strategią Rozwoju na lata 2022-2030

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030, został opracowany w wykonaniu uchwały Nr XXXVI/309/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. W pierwszym etapie opracowano diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, przeprowadzono badania ankietowe, które opracowano i przeanalizowano. Przeprowadzono też otwarte zebrania konsultacyjne z mieszkańcami, a opracowaną pierwszą wersję projektu strategii, poddano pod konsultacje z sąsiednimi gminami oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Zgłoszone uwagi w toku tych konsultacji, zostały adoptowane do projektu, który 16 grudnia 2022 r., przedłożono Zarządowi Województwa Małopolskiego, RDOŚ i MP WIS. Zarząd WM uchwałą Nr 1/23 z dnia 3 stycznia 2023 r. stwierdził spójność projektu ze strategią rozwoju województwa, zgłaszając jedynie wniosek o poprawę/ rozwinięcie zapisu dotyczącego posiadania specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, pismem z dnia 9 stycznia 2023 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny dla projektu Strategii, a Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, pismem z dnia 24 lutego 2023 r. stwierdził, że dla projektu przedstawionego dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Tym samym, projekt Strategii opracowany przez Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o. z Tarnowa, jest już gotowy do procedowania przez Radę Gminy Gręboszów, na najbliższym jej posiedzeniu.

 

 

Strategia Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.02.2023 r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030, został opracowany w wykonaniu uchwały Nr XXXVI/309/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. W pierwszym etapie opracowano diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, przeprowadzono badania ankietowe, które opracowano i przeanalizowano. Przeprowadzono też otwarte zebrania konsultacyjne z mieszkańcami, a opracowaną pierwszą wersję projektu strategii, poddano pod konsultacje z sąsiednimi gminami oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Zgłoszone uwagi w toku tych konsultacji, zostały adoptowane do projektu, który 16 grudnia 2022 r., przedłożono Zarządowi Województwa Małopolskiego, RDOŚ i MP WIS. Zarząd WM uchwałą Nr 1/23 z dnia 3 stycznia 2023 r. stwierdził spójność projektu ze strategią rozwoju województwa, zgłaszając jedynie wniosek o poprawę/ rozwinięcie zapisu dotyczącego posiadania specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, pismem z dnia 9 stycznia 2023 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny dla projektu Strategii, a Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, pismem z dnia 24 lutego 2023 r. stwierdził, że dla projektu przedstawionego dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Tym samym, projekt Strategii opracowany przez Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o. z Tarnowa, jest już gotowy do procedowania przez Radę Gminy Gręboszów, na najbliższym jej posiedzeniu.     Strategia Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030         Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.02.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe