Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,3 km/h
opady: 0,0 mm

Uchwała Antysmogowa Dla Małopolski

Uchwała antysmogowa dla małopolski nakłada obowiązek wymiany starych kotłów na węgiel i drewno do 30 kwietnia 2024 r. (dotyczy wszystkich kotłów poniżej 3 klasy, pieców kaflowych, trzonów kuchennych, kuchni węglowych), natomiast kotły klasy 3. i 4. należy wymienić do końca 2026 r. Kocioł klasy 5 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można używać bezterminowo. Stary kocioł można zastąpić: ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem gazowym, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi Ekoprojektu.

Obowiązki dla właścicieli kominków: od 1 maja 2024 r. kominki będą musiały posiadać sprawność cieplną na poziomie minimum 80% bądź spełniać wymagania Ekoprojektu (np. poprzez wyposażenie w elektrofiltr). Wymagania dla jakości paliw: wprowadza się zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Uchwały antysmogowe są aktami prawa miejscowego. Dlatego uprawnionymi do kontroli mieszkańców są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz upoważnieni przez nich pracownicy urzędów gmin lub straży gminnych.

Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł. Karę można nałożyć ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Wójt Gminy Gręboszów przypomina, że 1 lipca 2021 roku. wszedł obowiązek złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Można to zrobić na dwa sposoby:

  • elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany.
  • w wersji papierowej, składając osobiście w Urzędzie gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją pocztą tradycyjną.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW (jeżeli jeszcze tego nie zrobił). W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast, jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza, wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

Zgłoszenia źródła ciepła, które było uruchomione przed 1 lipca 2021 r., właściciel lub zarządca powinien dokonać niezwłocznie. Źródło ciepła uruchomione po 1 lipca 2021 r. powinno być zgłoszone w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia.

 

Opracowanie: Kinga Sobota

Wprowadzenie: Karol Mikos 12.05.2023 r.

Uchwała antysmogowa dla małopolski nakłada obowiązek wymiany starych kotłów na węgiel i drewno do 30 kwietnia 2024 r. (dotyczy wszystkich kotłów poniżej 3 klasy, pieców kaflowych, trzonów kuchennych, kuchni węglowych), natomiast kotły klasy 3. i 4. należy wymienić do końca 2026 r. Kocioł klasy 5 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można używać bezterminowo. Stary kocioł można zastąpić: ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem gazowym, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi Ekoprojektu. Obowiązki dla właścicieli kominków: od 1 maja 2024 r. kominki będą musiały posiadać sprawność cieplną na poziomie minimum 80% bądź spełniać wymagania Ekoprojektu (np. poprzez wyposażenie w elektrofiltr). Wymagania dla jakości paliw: wprowadza się zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Uchwały antysmogowe są aktami prawa miejscowego. Dlatego uprawnionymi do kontroli mieszkańców są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz upoważnieni przez nich pracownicy urzędów gmin lub straży gminnych. Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł. Karę można nałożyć ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/ CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW Wójt Gminy Gręboszów przypomina, że 1 lipca 2021 roku. wszedł obowiązek złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Można to zrobić na dwa sposoby: elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany. w wersji papierowej, składając osobiście w Urzędzie gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją pocztą tradycyjną. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW (jeżeli jeszcze tego nie zrobił). W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast, jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza, wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Zgłoszenia źródła ciepła, które było uruchomione przed 1 lipca 2021 r., właściciel lub zarządca powinien dokonać niezwłocznie. Źródło ciepła uruchomione po 1 lipca 2021 r. powinno być zgłoszone w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia.   Opracowanie: Kinga Sobota Wprowadzenie: Karol Mikos 12.05.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe