Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
24 lutego
temperatura: 8°C
wiatr: 5,1 km/h
opady: 0,0 mm

LII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018 - 2024 Zwołana na 31 sierpnia 2023 roku

Gręboszów, dnia 24.08.2023 r.

Znak: OA.0002.52.2023

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), zwołuję LII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 1000 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 lipca 2023 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  1. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręboszowie,
  2. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręboszowie,
  3. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice – Kozłów,
  4. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach,
  5. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu Jezuickim,
  6. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borusowej,
  7. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach,
  8. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieniaszowice – Okręg,
  9. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

/pismo podpisane elektronicznie/

 

Otrzymują:

Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne pod następującym adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/250192

Gręboszów, dnia 24.08.2023 r. Znak: OA.0002.52.2023 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), zwołuję LII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 1000 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 lipca 2023 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręboszowie, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręboszowie, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice – Kozłów, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu Jezuickim, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borusowej, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieniaszowice – Okręg, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio /pismo podpisane elektronicznie/   Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/250192
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe