Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 9°C
wiatr: 14,3 km/h
opady: 0,0 mm

Wyznaczenie miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Zarządzenie Nr 194/2023 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.1)), w zw. z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1564) oraz uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa (Dz. U. poz. 1636), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych oraz referendalnych wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się w każdym sołectwie.

2. Plakaty i hasła wyborcze oraz referendalne mogą być umieszczane na ogrodzeniach, ścianach budynków, szybach i witrynach sklepowych, a także na konstrukcjach ogrodzeniowych terenów budów i posesji wyłącznie za zgodą właścicieli lub zarządcy tych obiektów.

3. Plakatów i haseł wyborczych oraz referendalnych nie umieszcza się na budynkach i terenie urzędu administracji samorządu terytorialnego, jego placówek organizacyjnych, szkół i przedszkoli oraz w przestrzeni obiektów sportowych.

§ 2. Zabrania się niszczenia i zaklejania urzędowych obwieszczeń umieszczonych na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a plakaty i hasła wyborcze oraz referendalne należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3. Za utrzymanie tablic informacyjnych w każdym z sołectw w należytym porządku odpowiada sołtys. Plakaty i hasła wyborcze oraz referendalne nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych (art. 110 § 6 i 7 Kodeksu wyborczego).

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.1) z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 2418 i z 2023 r. poz. 131, 132 133, 134, 135 i 497)

 

Wójt


Krzysztof Gil

Zarządzenie Nr 194/2023 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku   Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.1)), w zw. z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1564) oraz uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa (Dz. U. poz. 1636), zarządza się, co następuje: § 1. 1. Na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych oraz referendalnych wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się w każdym sołectwie. 2. Plakaty i hasła wyborcze oraz referendalne mogą być umieszczane na ogrodzeniach, ścianach budynków, szybach i witrynach sklepowych, a także na konstrukcjach ogrodzeniowych terenów budów i posesji wyłącznie za zgodą właścicieli lub zarządcy tych obiektów. 3. Plakatów i haseł wyborczych oraz referendalnych nie umieszcza się na budynkach i terenie urzędu administracji samorządu terytorialnego, jego placówek organizacyjnych, szkół i przedszkoli oraz w przestrzeni obiektów sportowych. § 2. Zabrania się niszczenia i zaklejania urzędowych obwieszczeń umieszczonych na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a plakaty i hasła wyborcze oraz referendalne należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. § 3. Za utrzymanie tablic informacyjnych w każdym z sołectw w należytym porządku odpowiada sołtys. Plakaty i hasła wyborcze oraz referendalne nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych (art. 110 § 6 i 7 Kodeksu wyborczego). § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 1) z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 2418 i z 2023 r. poz. 131, 132 133, 134, 135 i 497)   WójtKrzysztof Gil Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie.194.2023.2023-09-01.docx Pobierz plik Zarządzenie.194.2023.2023-09-01.pdf
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe