Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,5 km/h
opady: 0,0 mm

Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Hubenice i Wola Gręboszowska

W dniu 6 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów podpisane zostały umowy z Wykonawcami na budowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Hubenice i Wola Gręboszowska. Wykonawcy zostali wybrani na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Część I zadania – „Budowa sieci oświetlenia drogowego na działkach nr 401, 510, 358/2, 382 w miejscowości Hubenice” zgodnie z zawartą umową zrealizuje Wykonawca: EL-MAG Firma Usługowa „El-MAG” Magdalena Mysona z siedzibą ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów. Koszt inwestycji 86 343,34 zł brutto.

Inwestycja obejmuje budowę odcinka sieci kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości 405 m, ustawienie 4 sztuk słupów oświetleniowych stalowych wraz z montażem opraw oświetleniowych przy drodze powiatowej nr 1303K na odcinku od remizy w Hubenicach do granicy gminy.

Część II zadania - „Budowa sieci oświetlenia drogowego na działkach nr 139, 602/1, 112, 110 w miejscowości Wola Gręboszowska” zgodnie z zawartą umową zrealizuje Wykonawca: AW Instalacje Artur Wdowiak z siedzibą Ujście Jezuickie 72, 33-260 Gręboszów. Koszt inwestycji 88 033,86 zł brutto.

Inwestycja obejmuje budowę odcinka sieci kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości 565 m, ustawienie 6 sztuk słupów oświetleniowych stalowych wraz z montażem opraw oświetleniowych przy drodze gminnej nr K180113 (Wola Gręboszowska - Zaogrodzie) odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr K180112 do ostatniej zabudowanej posesji.

Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją robót prowadzić będzie inspektor nadzoru Pan Tomasz Rogóż prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo Usługowa TOM-BUD Tomasz Rogóż, ul. PCK 16, 33-100 Tarnów. Kosz nadzoru zgodnie z zawartą umową wyniesie sumarycznie dla obu części zamówienia 6 543,60 zł brutto.

Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Gręboszów. Termin realizacji inwestycji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Podpisanie umowy - oświetlenie

Podpisanie umowy - oświetlenie

Podpisanie umowy - oświetlenie

Podpisanie umowy - oświetlenie

Podpisanie umowy - oświetlenie

 

 

Opracowanie: Grzegorz Dymon

Wprowadzenie: Karol Mikos 08.09.2023 r.

 

W dniu 6 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów podpisane zostały umowy z Wykonawcami na budowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Hubenice i Wola Gręboszowska. Wykonawcy zostali wybrani na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego. Część I zadania – „Budowa sieci oświetlenia drogowego na działkach nr 401, 510, 358/2, 382 w miejscowości Hubenice” zgodnie z zawartą umową zrealizuje Wykonawca: EL-MAG Firma Usługowa „El-MAG” Magdalena Mysona z siedzibą ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów. Koszt inwestycji 86 343,34 zł brutto. Inwestycja obejmuje budowę odcinka sieci kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości 405 m, ustawienie 4 sztuk słupów oświetleniowych stalowych wraz z montażem opraw oświetleniowych przy drodze powiatowej nr 1303K na odcinku od remizy w Hubenicach do granicy gminy. Część II zadania - „Budowa sieci oświetlenia drogowego na działkach nr 139, 602/1, 112, 110 w miejscowości Wola Gręboszowska” zgodnie z zawartą umową zrealizuje Wykonawca: AW Instalacje Artur Wdowiak z siedzibą Ujście Jezuickie 72, 33-260 Gręboszów. Koszt inwestycji 88 033,86 zł brutto. Inwestycja obejmuje budowę odcinka sieci kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości 565 m, ustawienie 6 sztuk słupów oświetleniowych stalowych wraz z montażem opraw oświetleniowych przy drodze gminnej nr K180113 (Wola Gręboszowska - Zaogrodzie) odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr K180112 do ostatniej zabudowanej posesji. Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją robót prowadzić będzie inspektor nadzoru Pan Tomasz Rogóż prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo Usługowa TOM-BUD Tomasz Rogóż, ul. PCK 16, 33-100 Tarnów. Kosz nadzoru zgodnie z zawartą umową wyniesie sumarycznie dla obu części zamówienia 6 543,60 zł brutto. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Gręboszów. Termin realizacji inwestycji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.       Opracowanie: Grzegorz Dymon Wprowadzenie: Karol Mikos 08.09.2023 r.  
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe