Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,5 km/h
opady: 0,0 mm

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na kolejny 3-letni okres. Wszyscy mamy wpływ na to czym na co dzień oddychamy, dlatego zarówno samorządy, jak i mieszkańcy powinni aktywnie i zgodnie realizować Program ochrony powietrza.

Pomimo widocznej w ostatnich latach, poprawy jakości powietrza w Małopolsce, wciąż występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń. W związku z tym, opracowana została aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Jego celem jest m.in. wyznaczenie zadań dla gmin, powiatów i województwa, a także innych jednostek, dzięki którym jakość powietrza poprawi się w możliwie najkrótszym czasie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że aktualizowany Program kładzie większy nacisk na działania informacyjno-edukacyjne, oraz promuje takie działania jak: kompleksowa termomodernizacja budynków i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach znajduje się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje . Dostępny jest tam również projekt zaktualizowanego programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Programu można składać w terminie do 20 października 2023 r. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców w zakresie zaproponowanych kierunków aktualizacji Programu.

Podstawa prawna: art. 91 ust. 9c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 04.10.2023 r.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na kolejny 3-letni okres. Wszyscy mamy wpływ na to czym na co dzień oddychamy, dlatego zarówno samorządy, jak i mieszkańcy powinni aktywnie i zgodnie realizować Program ochrony powietrza. Pomimo widocznej w ostatnich latach, poprawy jakości powietrza w Małopolsce, wciąż występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń. W związku z tym, opracowana została aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Jego celem jest m.in. wyznaczenie zadań dla gmin, powiatów i województwa, a także innych jednostek, dzięki którym jakość powietrza poprawi się w możliwie najkrótszym czasie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że aktualizowany Program kładzie większy nacisk na działania informacyjno-edukacyjne, oraz promuje takie działania jak: kompleksowa termomodernizacja budynków i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Więcej informacji o tym, w jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach znajduje się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje . Dostępny jest tam również projekt zaktualizowanego programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Programu można składać w terminie do 20 października 2023 r. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców w zakresie zaproponowanych kierunków aktualizacji Programu. Podstawa prawna: art. 91 ust. 9c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).   Wprowadzenie: Karol Mikos 04.10.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe