Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,7 km/h
opady: 0,0 mm

Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych

Flaga i godło Polski

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 535/OPS/2023 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego.

Przyznana dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gręboszów w 2023 r. wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r., zakończenie zadania na 31 grudnia 2023 r. a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 9 700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

Całkowity koszt realizacji zadania od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. szacuje się na kwotę 17 711,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset jedenaście złotych 00/100).

Umowa nr 535/OPS/2023 została podpisana w dniu 24.10.2023 r.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w dniu 15.11.2023 r. przesłał powyższą umowę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 16.11.2023 r.

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 535/OPS/2023 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego. Przyznana dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gręboszów w 2023 r. wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r., zakończenie zadania na 31 grudnia 2023 r. a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania. Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej. Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 9 700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100). Całkowity koszt realizacji zadania od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. szacuje się na kwotę 17 711,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset jedenaście złotych 00/100). Umowa nr 535/OPS/2023 została podpisana w dniu 24.10.2023 r. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w dniu 15.11.2023 r. przesłał powyższą umowę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 16.11.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe