Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 13°C
wiatr: 15,2 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja o zakończeniu remontu drogi gminnej w Żelichowie

W dniu 13 lipca 2023 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania wyremontowany odcinek drogi gminnej nr K180123 w km 0+000 do km 0+329 położonej na działce nr 606/4 w miejscowości Żelichów o długości 329 m. Początek remontu drogi w km 0+000 zaczynał się od granicy z działką nr 606/3 obręb Żelichów, stanowiąca drogę powiatową nr 1305K Żelichów - Siedliszowice. Koniec remontu wypadał w km 0+329 tej drogi przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 973 na dz. nr 460/23 obręb Żelichów.

Projekt remontu drogi wykonała firma, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra, która również pełniła nadzór inwestorski.

Wykonawcą remontu wyłonionym w postępowaniu przetargowym w 2023 r. była firma: Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński z siedzibą: ul. Św. Floriana 8B, 33-210 Olesno.

Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 16 maja 2023 r. Termin zakończenia robót był przewidziany na 13 września 2023 r., jednak firma: Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński wykonała remont drogi wcześniej, bowiem został zakończony w dniu 06 lipca 2023 r.

W ramach gruntownego remontu wykonano wymianę istniejących warstw drogi, dokonano wzmocnienia podłoża przez wykonanie z mieszanki związanej spoiwami hydraulicznymi grub. 33 cm, następnie wykonano podbudowę z kruszyw łamanych grub. 15 cm i nawierzchnię z warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W grub. 4 cm oraz warstwy ścieralnej AC11S grub. 4 cm. Wykonano odmulenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp oraz wykonano pobocza tłuczniowe, zjazdy z drogi i dojścia do posesji.

Koszt remontu wymienionej drogi gminnej wyniósł  632 383,81 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 261 092,00 zł, co stanowi 41,29 % kosztów robót budowlanych inwestycji. Pozostałą kwotę w wysokości 371 291,81 zł pokryła Gmina Gręboszów. Ponadto Gmina Gręboszów poniosła koszty opracowania dokumentacji projektowej, które wyniosły 6 200,00 zł, koszt nadzoru inwestorskiego, który wyniósł 5 000,00 zł. Wykonano również roboty dodatkowe na kwotę 23 515,65 zł. Łączny koszt całości inwestycji wyniósł 667 099,46 zł.

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek, Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.07.2023 r.

W dniu 13 lipca 2023 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania wyremontowany odcinek drogi gminnej nr K180123 w km 0+000 do km 0+329 położonej na działce nr 606/4 w miejscowości Żelichów o długości 329 m. Początek remontu drogi w km 0+000 zaczynał się od granicy z działką nr 606/3 obręb Żelichów, stanowiąca drogę powiatową nr 1305K Żelichów - Siedliszowice. Koniec remontu wypadał w km 0+329 tej drogi przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 973 na dz. nr 460/23 obręb Żelichów. Projekt remontu drogi wykonała firma, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra, która również pełniła nadzór inwestorski. Wykonawcą remontu wyłonionym w postępowaniu przetargowym w 2023 r. była firma: Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński z siedzibą: ul. Św. Floriana 8B, 33-210 Olesno. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 16 maja 2023 r. Termin zakończenia robót był przewidziany na 13 września 2023 r., jednak firma: Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński wykonała remont drogi wcześniej, bowiem został zakończony w dniu 06 lipca 2023 r. W ramach gruntownego remontu wykonano wymianę istniejących warstw drogi, dokonano wzmocnienia podłoża przez wykonanie z mieszanki związanej spoiwami hydraulicznymi grub. 33 cm, następnie wykonano podbudowę z kruszyw łamanych grub. 15 cm i nawierzchnię z warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W grub. 4 cm oraz warstwy ścieralnej AC11S grub. 4 cm. Wykonano odmulenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp oraz wykonano pobocza tłuczniowe, zjazdy z drogi i dojścia do posesji. Koszt remontu wymienionej drogi gminnej wyniósł  632 383,81 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 261 092,00 zł, co stanowi 41,29 % kosztów robót budowlanych inwestycji. Pozostałą kwotę w wysokości 371 291,81 zł pokryła Gmina Gręboszów. Ponadto Gmina Gręboszów poniosła koszty opracowania dokumentacji projektowej, które wyniosły 6 200,00 zł, koszt nadzoru inwestorskiego, który wyniósł 5 000,00 zł. Wykonano również roboty dodatkowe na kwotę 23 515,65 zł. Łączny koszt całości inwestycji wyniósł 667 099,46 zł. Zdjęcia z wydarzenia         Opracowanie: Eugeniusz Borek, Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.07.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe