Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
1 marca
temperatura: 7°C
wiatr: 12,7 km/h
opady: 0,0 mm

Koncert Kolęd i Pastorałek „Kolędowanie przy szopce”

Krzysztof Gil – Wójt Gminy Gręboszów, Sebastian Kądzielawa – Radny Rady Powiatu, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, oraz Parafia pw. WNMP w Gręboszowie zapraszają na Koncert Kolęd i Pastorałek pt. „Kolędowanie przy szopce”, który odbędzie się 6 stycznia 2024 roku o godzinie 16.00 w Kościele Parafialnym w Gręboszowie. W koncercie wystąpią m. in: Dominika Flis, Katarzyna Jabłońska, Michał Król, Wojciech Drożdż, Marek Ciepiela, Andrzej Szarek, Sebastian Kądzielawa i Tomasz Lizak. Patronat medialny nad koncertem sprawuje: Radio RDN Małopolska oraz Tarnowska TV.

 

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

  1. Organizatorzy: Krzysztof Gil -Wójt Gminy Gręboszów, Sebastian Kądzielawa – Radny Rady Powiatu, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Parafia pw. WNMP w Gręboszowie zastrzegają sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy (materiał fotograficzny i filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizatorzy informują, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
  3. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
  4. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu.
  5. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.

 

Koncert kolęd miniatura

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.01.2024 r.

Krzysztof Gil – Wójt Gminy Gręboszów, Sebastian Kądzielawa – Radny Rady Powiatu, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, oraz Parafia pw. WNMP w Gręboszowie zapraszają na Koncert Kolęd i Pastorałek pt. „Kolędowanie przy szopce”, który odbędzie się 6 stycznia 2024 roku o godzinie 16.00 w Kościele Parafialnym w Gręboszowie. W koncercie wystąpią m. in: Dominika Flis, Katarzyna Jabłońska, Michał Król, Wojciech Drożdż, Marek Ciepiela, Andrzej Szarek, Sebastian Kądzielawa i Tomasz Lizak. Patronat medialny nad koncertem sprawuje: Radio RDN Małopolska oraz Tarnowska TV.   Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych: Organizatorzy: Krzysztof Gil -Wójt Gminy Gręboszów, Sebastian Kądzielawa – Radny Rady Powiatu, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Parafia pw. WNMP w Gręboszowie zastrzegają sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy (materiał fotograficzny i filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizatorzy informują, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.         Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.01.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe