Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,3 km/h
opady: 0,0 mm

LI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018 - 2024 Zwołana na 14 lipca 2023 roku

Gręboszów, dnia 10.07.2023 r.

Znak: OA.0002.51.2023

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), zwołuję LI (51) Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 14 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 1200 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L(50) Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 czerwca 2023 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia pomocy rzeczowej w formie nieodpłatnego przekazania materiałów drogowych na rzecz Powiatu Dąbrowskiego na realizację wspólnego zadania,
  2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 – 2028,
  4. pozytywnego zaopiniowania zamiaru wniesienia wkładu pieniężnego do spółki KZN SIM Tarnów Spółka z o.o.,
  5. zmiany uchwały Nr L/408/2023 Rady Gminy Gręboszów w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gręboszów,
  6. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
  7. ograniczenia działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie oraz nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

 

 

Otrzymują:

Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały na sesje

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.07.2023 r.

Gręboszów, dnia 10.07.2023 r. Znak: OA.0002.51.2023 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), zwołuję LI (51) Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 14 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 1200 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z L(50) Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 czerwca 2023 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia pomocy rzeczowej w formie nieodpłatnego przekazania materiałów drogowych na rzecz Powiatu Dąbrowskiego na realizację wspólnego zadania, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 – 2028, pozytywnego zaopiniowania zamiaru wniesienia wkładu pieniężnego do spółki KZN SIM Tarnów Spółka z o.o., zmiany uchwały Nr L/408/2023 Rady Gminy Gręboszów w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gręboszów, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, ograniczenia działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie oraz nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio     Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały na sesje     Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.07.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe