Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,3 km/h
opady: 0,0 mm

LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018 - 2024 Zwołana na 26 stycznia 2024 roku

Gręboszów, dnia 23.01.2024 r.

Znak: OA.0002.57.2024

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 830 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 r.,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024-2031,
  3. zmiany uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
  4. sprostowania błędu pisarskiego w numeracji uchwały Nr LVI/458/2032 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 grudnia 2023 r.
 5. Wyrażenie stanowiska w sprawie zrzeczenia się w całości przez Gminę Gręboszów odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę obwodnicy Kozłowa i Hubenic.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

 

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania: 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Zawiadomienie z projektami uchwał

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.01.2024 r.

Gręboszów, dnia 23.01.2024 r. Znak: OA.0002.57.2024 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 830 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 r., zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024-2031, zmiany uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, sprostowania błędu pisarskiego w numeracji uchwały Nr LVI/458/2032 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 grudnia 2023 r. Wyrażenie stanowiska w sprawie zrzeczenia się w całości przez Gminę Gręboszów odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę obwodnicy Kozłowa i Hubenic. Zakończenie obrad.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio     Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania:  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Zawiadomienie z projektami uchwał         Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.01.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe