Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 15°C
wiatr: 17,1 km/h
opady: 0,0 mm

Odbiór sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Hubenice i Wola Gręboszowska

Zakończono budowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Hubenice i Wola Gręboszowska.

Prace prowadzone były na podstawie umów z dnia 6 września 2023 r. podpisanych z Wykonawcami wybranymi na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Inwestycja obejmowała:

Część I zadania – „Budowa sieci oświetlenia drogowego na działkach nr 401, 510, 358/2, 382 w miejscowości Hubenice” realizowana przez Wykonawcę: EL-MAG Firma Usługowa „El-MAG” Magdalena Mysona z siedzibą ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów. Koszt inwestycji 86 343,34 zł brutto.

Inwestycja obejmowała budowę odcinka sieci kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości 405 m, ustawienie 4 sztuk słupów oświetleniowych stalowych wraz z montażem opraw oświetleniowych przy drodze powiatowej nr 1303K na odcinku od remizy w Hubenicach do granicy gminy. Prace zostały protokolarnie odebrane w dniu 10 stycznia 2024 r.

Część II zadania - „Budowa sieci oświetlenia drogowego na działkach nr 139, 602/1, 112, 110 w miejscowości Wola Gręboszowska” realizowana przez Wykonawcę: AW Instalacje Artur Wdowiak z siedzibą Ujście Jezuickie 72, 33-260 Gręboszów. Koszt inwestycji 88 033,86 zł brutto.

Inwestycja obejmowała budowę odcinka sieci kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości 565 m, ustawienie 6 sztuk słupów oświetleniowych stalowych wraz z montażem opraw oświetleniowych przy drodze gminnej nr K180113(Wola Gręboszowska - Zaogrodzie) odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr K180112 do ostatniej zabudowanej posesji. Prace zostały protokolarnie odebrane w dniu 20 grudnia 2023 r.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy Gręboszów.

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.01.2024 r.

Zakończono budowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Hubenice i Wola Gręboszowska. Prace prowadzone były na podstawie umów z dnia 6 września 2023 r. podpisanych z Wykonawcami wybranymi na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego. Inwestycja obejmowała: Część I zadania – „Budowa sieci oświetlenia drogowego na działkach nr 401, 510, 358/2, 382 w miejscowości Hubenice” realizowana przez Wykonawcę: EL-MAG Firma Usługowa „El-MAG” Magdalena Mysona z siedzibą ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów. Koszt inwestycji 86 343,34 zł brutto. Inwestycja obejmowała budowę odcinka sieci kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości 405 m, ustawienie 4 sztuk słupów oświetleniowych stalowych wraz z montażem opraw oświetleniowych przy drodze powiatowej nr 1303K na odcinku od remizy w Hubenicach do granicy gminy. Prace zostały protokolarnie odebrane w dniu 10 stycznia 2024 r. Część II zadania - „Budowa sieci oświetlenia drogowego na działkach nr 139, 602/1, 112, 110 w miejscowości Wola Gręboszowska” realizowana przez Wykonawcę: AW Instalacje Artur Wdowiak z siedzibą Ujście Jezuickie 72, 33-260 Gręboszów. Koszt inwestycji 88 033,86 zł brutto. Inwestycja obejmowała budowę odcinka sieci kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości 565 m, ustawienie 6 sztuk słupów oświetleniowych stalowych wraz z montażem opraw oświetleniowych przy drodze gminnej nr K180113(Wola Gręboszowska - Zaogrodzie) odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr K180112 do ostatniej zabudowanej posesji. Prace zostały protokolarnie odebrane w dniu 20 grudnia 2023 r. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy Gręboszów. Zdjęcia z wydarzenia         Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.01.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe