Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,5 km/h
opady: 0,0 mm

Postanowienie Nr 4/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

POSTANOWIENIE NR 4/2024

KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE I

z dnia 4 stycznia 2024 roku

w sprawie podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 419 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje:

  1. Dokonuje się podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze, ustala się ich granice, numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  2. Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do postanowienia.
  3. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Gminy Gręboszów, Wojewodzie Małopolskiemu, Państwowej Komisji Wyborczej oraz Wójtowi Gminy Gręboszów.
  4. Na postanowienie Radzie Gminy Gręboszów, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Tarnowie I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie I.
  5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Gręboszów.

 

Komisarz Wyborczy w Tarnowie I

Katarzyna Joanna Tutaj

 

 

Podział Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.01.2024 r.

POSTANOWIENIE NR 4/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE I z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 419 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje: Dokonuje się podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze, ustala się ich granice, numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do postanowienia. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Gminy Gręboszów, Wojewodzie Małopolskiemu, Państwowej Komisji Wyborczej oraz Wójtowi Gminy Gręboszów. Na postanowienie Radzie Gminy Gręboszów, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Tarnowie I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie I. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Gręboszów.   Komisarz Wyborczy w Tarnowie I Katarzyna Joanna Tutaj             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.01.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe