Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 14°C
wiatr: 15,2 km/h
opady: 0,0 mm

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borusowej (tzw. przez Kopanki)

W dniu 14 czerwca 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na drodze długości 1,818 km, polegających na przebudowie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię tłuczniową, usytuowanej na działkach nr 679/2, 671, 670/1 i 670/2 obręb Borusowa, gmina Gręboszów, służącą jako dojazd do gruntów rolnych położonych w miejscowości Borusowa.

Wykonawcą przebudowy drogi wybranym w przeprowadzonym postępowania przetargowym w trybie podstawowym w kwietniu 2023 r. była firma: Firma Handlowo-Usługowa „DAREX” Dariusz Knutelski z siedzibą: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna.

Umowa z wybranym Wykonawcą na przebudowę drogi została podpisana w dniu 14 kwietnia 2023 r.

Termin wykonania przebudowy drogi w umowie ustalono na 13 października 2023 r.
W dniu 12 czerwca 2023 r. Firma Handlowo-Usługowa „DAREX” Dariusz Knutelski zgłosiła zakończenie przebudowy drogi.

W ramach przebudowy drogi wykonano następujące roboty:

  • roboty pomiarowe i geodezyjne związane ze wskazaniem trasy drogi w terenie na długości 1,818 km;
  • podbudowę drogi – 6 211,80 m2, obejmujące; korytowanie, roboty ziemne z wywozem urobku, profilowanie i zagęszczanie podłoża, stabilizację podłoża gruntowego spoiwem hydraulicznym z doziarnieniem pospółką o grub. warstwy podłoża po zagęszczeniu 35 cm;
  • nawierzchnię drogi – 6 211,80 m2, obejmujące; warstwę górną tłuczniową z kruszyw łamanych i miałowanie nawierzchni, o grub. 20 cm po zagęszczeniu;
  • pobocza – 1 093,80 m2, o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego o grub. 20 cm po zagęszczeniu.

 

Projekt przebudowy drogi wykonała firma, pn: Pracownia Projektowa „PRODIST” G. Gogola i Wspólnicy Sp. J. ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów. Nadzór inwestorski pełniła firma, pn.: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszard Madej z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra.

Koszt przebudowy (robót budowlanych) wymienionej drogi dojazdowej do gruntów rolnych wyniósł 781 719,58 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy Nr Edycja3PGR/2021/3280/PolskiLad z dnia 2023-04-03 wyniosło 490 000,00 zł, co stanowi 62,68 % kosztów robót budowlanych inwestycji. Pozostałą kwotę robót budowlanych w wysokości 291 719,58 zł pokryła Gmina Gręboszów. Ponadto Gmina Gręboszów poniosła w 2021 r. koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które wyniosły 9 856,00 zł, oraz koszty nadzoru inwestorskiego w 2023 r., które  wyniosły 8 750,00 zł. Łączny koszt całości inwestycji wyniósł 800 325,58 zł.

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek, Grzegorz Dymon

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.07.2023 r.

W dniu 14 czerwca 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na drodze długości 1,818 km, polegających na przebudowie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię tłuczniową, usytuowanej na działkach nr 679/2, 671, 670/1 i 670/2 obręb Borusowa, gmina Gręboszów, służącą jako dojazd do gruntów rolnych położonych w miejscowości Borusowa. Wykonawcą przebudowy drogi wybranym w przeprowadzonym postępowania przetargowym w trybie podstawowym w kwietniu 2023 r. była firma: Firma Handlowo-Usługowa „DAREX” Dariusz Knutelski z siedzibą: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna. Umowa z wybranym Wykonawcą na przebudowę drogi została podpisana w dniu 14 kwietnia 2023 r. Termin wykonania przebudowy drogi w umowie ustalono na 13 października 2023 r. W dniu 12 czerwca 2023 r. Firma Handlowo-Usługowa „DAREX” Dariusz Knutelski zgłosiła zakończenie przebudowy drogi. W ramach przebudowy drogi wykonano następujące roboty: roboty pomiarowe i geodezyjne związane ze wskazaniem trasy drogi w terenie na długości 1,818 km; podbudowę drogi – 6 211,80 m2, obejmujące; korytowanie, roboty ziemne z wywozem urobku, profilowanie i zagęszczanie podłoża, stabilizację podłoża gruntowego spoiwem hydraulicznym z doziarnieniem pospółką o grub. warstwy podłoża po zagęszczeniu 35 cm; nawierzchnię drogi – 6 211,80 m2, obejmujące; warstwę górną tłuczniową z kruszyw łamanych i miałowanie nawierzchni, o grub. 20 cm po zagęszczeniu; pobocza – 1 093,80 m2, o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego o grub. 20 cm po zagęszczeniu.   Projekt przebudowy drogi wykonała firma, pn: Pracownia Projektowa „PRODIST” G. Gogola i Wspólnicy Sp. J. ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów. Nadzór inwestorski pełniła firma, pn.: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszard Madej z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra. Koszt przebudowy (robót budowlanych) wymienionej drogi dojazdowej do gruntów rolnych wyniósł 781 719,58 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy Nr Edycja3PGR/2021/3280/PolskiLad z dnia 2023-04-03 wyniosło 490 000,00 zł, co stanowi 62,68 % kosztów robót budowlanych inwestycji. Pozostałą kwotę robót budowlanych w wysokości 291 719,58 zł pokryła Gmina Gręboszów. Ponadto Gmina Gręboszów poniosła w 2021 r. koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które wyniosły 9 856,00 zł, oraz koszty nadzoru inwestorskiego w 2023 r., które  wyniosły 8 750,00 zł. Łączny koszt całości inwestycji wyniósł 800 325,58 zł. Zdjęcia z wydarzenia         Opracowanie: Eugeniusz Borek, Grzegorz Dymon Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.07.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe