Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,5 km/h
opady: 0,0 mm

Renowacja krzyża w Lubiczku

31 października 2023 r. dokonano odbioru robót wykonywanych w ramach renowacji figury przydrożnej z I poł. XIX wieku – krzyż kamienny na kolumnie w miejscowości Lubiczko. Prace prowadzone były na podstawie indywidualnego "Programu prac konserwatorskich", uzgodnionego z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Prace podzielone były na trzy etapy i obejmowały m. in.:

Etap I: Demontaż z rozdzieleniem na poszczególne elementy oraz wykonanie nowego fundamentu;

Etap II: Konserwacja kamienia - wykonanie dezynfekcji, oczyszczenie powierzchni kamienia mechanicznie i ręcznie, wykonanie odsolenia, wzmocnienie struktury kamienia, sklejenie pęknięć, uzupełnienie ubytków kamienia, uzupełnienie fug;

Etap III: Montaż - hydrofobizacja całej powierzchni.

Wartość prac konserwatorskich wyniosła 36 900,00 zł.

Gmina Gręboszów na realizację projektu „Prace konserwatorskie figury przydrożnej z I poł. XIX wieku – krzyż kamienny na kolumnie w miejscowości Lubiczko” pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. Kapliczki Małopolski_2023 w wysokości 18 000,00 zł. Pozostałe 18 900,00 zł to środki własne Gminy Gręboszów.

Loga Małopolska

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.11.2023 r.

31 października 2023 r. dokonano odbioru robót wykonywanych w ramach renowacji figury przydrożnej z I poł. XIX wieku – krzyż kamienny na kolumnie w miejscowości Lubiczko. Prace prowadzone były na podstawie indywidualnego "Programu prac konserwatorskich", uzgodnionego z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace podzielone były na trzy etapy i obejmowały m. in.: Etap I: Demontaż z rozdzieleniem na poszczególne elementy oraz wykonanie nowego fundamentu; Etap II: Konserwacja kamienia - wykonanie dezynfekcji, oczyszczenie powierzchni kamienia mechanicznie i ręcznie, wykonanie odsolenia, wzmocnienie struktury kamienia, sklejenie pęknięć, uzupełnienie ubytków kamienia, uzupełnienie fug; Etap III: Montaż - hydrofobizacja całej powierzchni. Wartość prac konserwatorskich wyniosła 36 900,00 zł. Gmina Gręboszów na realizację projektu „Prace konserwatorskie figury przydrożnej z I poł. XIX wieku – krzyż kamienny na kolumnie w miejscowości Lubiczko” pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. Kapliczki Małopolski_2023 w wysokości 18 000,00 zł. Pozostałe 18 900,00 zł to środki własne Gminy Gręboszów. Zdjęcia z wydarzenia         Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.11.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe