Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 15°C
wiatr: 17,1 km/h
opady: 0,0 mm

Stowarzyszenie EKOMONTERZY Operatorem w PP Czyste Powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) informuje, że zawarł ze Stowarzyszeniem EKOMONTERZY z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków, umowę o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Udzielanie przez Operatora bezpośredniej pomocy beneficjentom 2) lub 3) części programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (Odbiorcom wsparcia PPCP) w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć mających na celu wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe lub termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Regionie 2 w województwie małopolskim” o numerze 1796/2023/Wn06/OA-CP-CP/D.

Na warunkach ww. umowy o dofinasowanie, Stowarzyszenie EKOMONTERZY do 31.12.2025 r. pełni rolę Operatora programu „Czyste Powietrze” w Regionie 2, obejmującym następujące powiaty województwa małopolskiego: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, wielicki, m. Tarnów.

Zadaniem Operatora jest prowadzenie „za rękę” potencjalnych beneficjentów podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania programu „Czyste Powietrze”, którzy bez dodatkowego wsparcia nie są w stanie samodzielnie podołać ciężarowi organizacyjnemu inwestycji realizowanej w ramach programu „Czyste Powietrze”. Pomoc Operatora polega na identyfikacji potencjalnych beneficjentów, przekonaniu ich o niezbędności podjęcia działań związanych z wymianą nieefektywnego źródła ciepła lub termomodernizacją budynku mieszkalnego oraz przeprowadzeniu przez cały proces począwszy od wnioskowania o dotację, realizację przedsięwzięcia, aż do całkowitego rozliczenia dotacji. Wsparcie Operatora jest nieodpłatne dla beneficjenta 2) lub 3) części programu „Czyste Powietrze”.

Operator ma obowiązek legitymować się specjalnym identyfikatorem NFOŚiGW (ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, nazwą i adresem firmy), potwierdzającym wiarygodność doradcy pukającego do drzwi małopolskich domów. Dodatkowo informację o Operatorze można zweryfikować na stronach: nfosigw.gov.pl/operatorzy oraz czystepowietrze.gov.pl.

Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne wysiłki realnie przyczynią się do poprawy jakości powietrza w Polsce, co ma bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie i komfort życia.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Kinga Sobota

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.12.2023 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) informuje, że zawarł ze Stowarzyszeniem EKOMONTERZY z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków, umowę o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Udzielanie przez Operatora bezpośredniej pomocy beneficjentom 2) lub 3) części programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (Odbiorcom wsparcia PPCP) w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć mających na celu wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe lub termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Regionie 2 w województwie małopolskim” o numerze 1796/2023/Wn06/OA-CP-CP/D. Na warunkach ww. umowy o dofinasowanie, Stowarzyszenie EKOMONTERZY do 31.12.2025 r. pełni rolę Operatora programu „Czyste Powietrze” w Regionie 2, obejmującym następujące powiaty województwa małopolskiego: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, wielicki, m. Tarnów. Zadaniem Operatora jest prowadzenie „za rękę” potencjalnych beneficjentów podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania programu „Czyste Powietrze”, którzy bez dodatkowego wsparcia nie są w stanie samodzielnie podołać ciężarowi organizacyjnemu inwestycji realizowanej w ramach programu „Czyste Powietrze”. Pomoc Operatora polega na identyfikacji potencjalnych beneficjentów, przekonaniu ich o niezbędności podjęcia działań związanych z wymianą nieefektywnego źródła ciepła lub termomodernizacją budynku mieszkalnego oraz przeprowadzeniu przez cały proces począwszy od wnioskowania o dotację, realizację przedsięwzięcia, aż do całkowitego rozliczenia dotacji. Wsparcie Operatora jest nieodpłatne dla beneficjenta 2) lub 3) części programu „Czyste Powietrze”. Operator ma obowiązek legitymować się specjalnym identyfikatorem NFOŚiGW (ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, nazwą i adresem firmy), potwierdzającym wiarygodność doradcy pukającego do drzwi małopolskich domów. Dodatkowo informację o Operatorze można zweryfikować na stronach: nfosigw.gov.pl/operatorzy oraz czystepowietrze.gov.pl. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne wysiłki realnie przyczynią się do poprawy jakości powietrza w Polsce, co ma bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie i komfort życia.     Pliki do pobrania Pobierz plik Stowarzyszenie EKOMONTERZY         Opracowanie: Kinga Sobota Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.12.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe