Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
1 marca
temperatura: 11°C
wiatr: 15,0 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 15 września 2023 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Gręboszów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Gręboszów, Karsy, Lubiczko

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Borusowa

Budynek Remizy OSP w Borusowej, Borusowa 13, 33-260 Gręboszów

3

Żelichów, Zapasternicze

Budynek Remizy OSP w Żelichowie, Żelichów 7, 33-260 Gręboszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Bieniaszowice, Biskupice, Okręg, Ujście Jezuickie, Zawierzbie

Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95, 33-260 Gręboszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Wola Żelichowska

Świetlica Wiejska w Woli Żelichowskiej, Wola Żelichowska 1, 33-260 Gręboszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Wola Gręboszowska

Budynek Remizy OSP w Woli Gręboszowskiej, Wola Gręboszowska 13, 33-260 Gręboszów

7

Hubenice, Kozłów

Budynek b. szkoły podstawowej, Hubenice 2, 33-260 Gręboszów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  • o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  • o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Tarnowie I najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Gręboszów najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Gręboszów

Krzysztof GIL

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.09.2023 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gręboszów z dnia 15 września 2023 roku   Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Gręboszów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:   Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 1 Gręboszów, Karsy, Lubiczko Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2 Borusowa Budynek Remizy OSP w Borusowej, Borusowa 13, 33-260 Gręboszów 3 Żelichów, Zapasternicze Budynek Remizy OSP w Żelichowie, Żelichów 7, 33-260 Gręboszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 4 Bieniaszowice, Biskupice, Okręg, Ujście Jezuickie, Zawierzbie Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95, 33-260 Gręboszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 5 Wola Żelichowska Świetlica Wiejska w Woli Żelichowskiej, Wola Żelichowska 1, 33-260 Gręboszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 6 Wola Gręboszowska Budynek Remizy OSP w Woli Gręboszowskiej, Wola Gręboszowska 13, 33-260 Gręboszów 7 Hubenice, Kozłów Budynek b. szkoły podstawowej, Hubenice 2, 33-260 Gręboszów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych   Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy: 1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub 2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a, całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub 3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Tarnowie I najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, 3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Gręboszów najpóźniej do dnia 6 października 2023 r. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.   Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof GIL Pliki do pobrania Pobierz plik Obwieszczenie o obwodach         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.09.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe