Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
1 marca
temperatura: 11°C
wiatr: 15,0 km/h
opady: 0,0 mm

Nasza Gmina

Gmina Gręboszów leży w północno-wschodniej części województwa małopolskiego, w zachodniej części powiatu dąbrowskiego, na obszarze Niziny Nadwiślańskiej, graniczącej już z zachodnimi krańcami Kotliny Sandomierskiej, mezoregion: Równina Nadwiślańska. Naturalną, północną granicę gminy stanowi rzeka Wisła. Od północy gmina Gręboszów graniczy (przez Wisłę) z gminami: Opatowiec i Nowy Korczyn w powiecie buskim, woj. świętokrzyskim, od wschodu z gminami: Bolesław i Olesno w powiecie dąbrowskim, od południa z miastem i gminą Żabno, a od zachodu (przez Dunajec) z gminą Wietrzychowice. Gmina Gręboszów znajduje się w odległości 20 km od siedziby powiatu, którym jest miasto Dąbrowa Tarnowska, oraz ok. 80 km od siedziby województwa małopolskiego - Krakowa.

Sołectwa Gminy Gręboszów oraz usytułowanie gminy w powiecie dąbrowskim

 

Powierzchnie poszczególnych sołectw:

Położenie gminy mapaGręboszów 556,02 ha
Bieniaszowice 249,15 ha
Biskupice 283,33 ha
Borusowa 687,55 ha
Hubenice 303,85 ha
Karsy 241,74 ha
Kozłów 215,60 ha
Lubiczko 350,59 ha
Okręg 131,90 ha
Ujście Jezuickie 430,94 ha
Wola Gręboszowska 344,83 ha
Wola Żelichowska 384,28 ha
Zapasternicze 83,76 ha
Zawierzbie 68,27 ha
Żelichów 517,00 ha

Ogółem 4848,87 ha

Powierzchnia gminy wynosi 48,49 km2. W jej skład wchodzi 15 sołectw: Bieniaszowice, Biskupice, Borusowa, Gręboszów, Hubenice, Karsy, Kozłów, Lubiczko, Okręg, Ujście Jezuickie, Wola Gręboszowska, Wola Żelichowska, Zapasternicze, Zawierzbie i Żelichów. Gmina liczy ok. 3500 mieszkańców (stan w połowie 2008 roku) z tego ponad 400 osób mieszka w stolicy gminy - Gręboszowie. Jednak najludniejszą wioską jest Borusowa - ok. 450, niewiele mniejsza jest Wola Żelichowska ok. 410 mieszk. oraz Ujście Jezuickie - ok. 390 mieszk. Pozostałe wioski są niewielkie: Wola Gręboszowska (300), Żelichów (250), Hubenice, Karsy i Lubiczko (po ok. 230); Bieniaszowice, Biskupice i Kozłów (po ok. 150 mieszk.), Zapasternicze (ok. 120) i maleńkie: Okręg (90) oraz Zawierzbie (80). Gmina Gręboszów zaliczana jest do najmniejszych gmin Małopolski zarówno pod względem liczby ludności, jak i powierzchni. Poszczególne sołectwa (i przysiółki) położone są w płaskich dolinach zalewowych Wisły lub na niewielkich terasach wznoszących się kilka metrów nad ich poziomem. Cała gmina wznosi się od 165 do 180 m n.p.m. i całkowicie pozbawiona jest lasów. Tylko tereny nad samą Wisłą porastają zarośla wiklinowe i zagajniki wierzbowo-olchowe. Podmokłe łęgi i doliny strumyków porośnięte są olszyną, topolą białą i wierzbą wiciową oraz purpurową. Na terenie gminy występują jeszcze endemiczne rośliny: storczyk plamisty, kruszczyk błotny, podkolan zielonawy, konwalia majowa, goździk kosmaty i centuria pospolita (głównie w pobliżu licznych oczek wodnych) oraz kępy macierzanki i tarniny na piaszczystych wydmach. Z fauny można na terenie gminy spotkać: jedynie, sarny, dziki, lisy, kuny, borsuki, a z ptaków głównie: bociany, myszołowy zwyczajne, kobuzy, dudki i dzięcioły zielonosine.

Zdjęcia przyrody

Na terenie gminy ponad 87% użytków rolnych stanowią żyzne gleby madowe (głównie I i II klasy) tylko niewielki procent stanowią gleby III i IV klasy, a gleb klasy V i VI - praktycznie nie ma. Użytki zielone stanowią ponad 92% powierzchni gminy, w tym grunty orne blisko 80%. Główne uprawy to zboże (53%), ziemniaki (8,2%) fasola (4%) i uprawy pastewne (buraki i kukurydza). Największą część upraw zbożowych stanowi pszenica.

Pod względem etnograficzno-folklorystycznym mieszkańcy gminy zaliczani są do grupy Krakowiaków Wschodnich.

Zdjęcie grupy w strojach krakowskich na festiwalu smaków

Zdjęcie śpiewającej grupy w strojach krakowskich

Zdjęcie tańczącej grupy w strojach krakowskich

Zdjęcie śpiewającej  grupy w strojach krakowskich dożynki

Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe