Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
1 marca
temperatura: 8°C
wiatr: 15,0 km/h
opady: 0,0 mm

Parafie

W okresie staropolskim parafia Gręboszów należała do Archidiecezji Krakowskiej. Po pierwszym rozbiorze Polski i po poprawkach granicznych powyższa parafia wchodziła w skład dekanatu w Opatowcu. W chwili utworzenia Diecezji Tarnowskiej w 1786 roku wszystkie parafie ziemi dąbrowskiej należały do dekanatu w Radomyślu Wielkim. Z kolei w wyniku reorganizacji sieci dekanalnej 10 października 1844 roku bp tarnowski Grzegorz Wojtarowicz utworzył dekanat dąbrowski.

Obecnie na terenie gminy są trzy parafie: Borusowa, Gręboszów i Żelichów. Wszystkie należą do dekanatu żabieńskiego.

Borusowa

Kościół wybudowano w latach 1976–1978 zgodnie z projektem Romana Łomnickiego. Poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał 31 października 1976 roku bp Jerzy Ablewicz. Budowę zwieńczono poświęceniem kościoła 17 września 1978 pod przewodnictwem bpa J. Ablewicza. Konsekracji kościoła dokonał 18 września 1978 roku bp Piotr Bednarczyk. Freski zostały zaprojektowane i wykonane przez Jerzego Skąpskiego, pozostałe prace malarskie wykonali bracia Stanisław i Jan Gąsiorowie. Witraże projektował J. Skąpski, wykonano je w Pracowni Witrażowej Romana Ryniewicza i Anny Zarzyckiej. Parafię erygowano 15 lutego 1978 roku. Do parafii należą: Borusowa, Hubenice, Kozłów. Katolików 445. Proboszcz: ks. mgr Marian Kujda.

Gręboszów

Obecny kościół został zbudowany w 1650 roku z fundacji Franciszka Dembińskiego, wojewody krakowskiego, starosty bocheńskiego i wielickiego. Konsekrowany przez bpa Mikołaja Oborskiego w 1675 roku. W XIX wieku kilkakrotnie rozbudowywany – w 1863 roku dobudowano nawę południową, w 1864 roku podwyższono wieżę, a w 1875 roku dobudowano nawę północną. Kościół barokowy, zbudowany z cegły, z użyciem kamienia, otynkowany, trzynawowy, bazylikowy. W oknach witraże wykonane po roku 1920 w Zakładzie Witraży Stanisława Gabriela Żeleńskiego w Krakowie. Pięć ołtarzy neobarokowych z II połowy XIX wieku lub początku XX wieku. W ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Matki Boskiej Śnieżnej z XVII wieku, otoczony miejscowym kultem. W ołtarzach bocznych obrazy: św. Anny Samotrzeć z XVII wieku i św. Józefa z XVIII wieku. Chrzcielnica murowana z II połowy XVII wieku. Lawaterz (umywalnia kapłańska w kościele, zwykle w zakrystii, służąca do mycia rąk przed mszą) z czarnego marmuru z herbem Jastrzębiec z II połowy XVII wieku. Parafia istniała w XIII wieku. Do parafii należą: Biskupice, Gręboszów, Karsy, Lubiczko, Okręg, Ujście Jezuickie, Wola Gręboszowska, Zawierzbie. Katolików – 1190. Proboszcz: ks. mgr Wiesław Babiarz.

Żelichów

Kościół parafialny w 1938 roku został przeniesiony z Pleśnej, gdzie był zbudowany w 1642 roku. Jest drewniany, o konstrukcji zrębowej, szalowany, kryty gontem, jednonawowy. W ołtarzu głównym późno­gotycki poliptyk z początku XVI wieku, z warsztatu śląskiego, przeniesiony z Tymowej na Dolnym Śląsku. W kaplicy ołtarz z II połowy XVIII wieku z obrazem św. Anny nauczającej Maryję z przełomu XIX i XX wieku. Ambona z XVIII wieku, na parapecie obrazki czterech ewangelistów, barokowe z XVII/XVIII wieku. Obrazy: św. Wawrzyniec z XV/XVI wieku, św. Antoni, św. Jan Nepomucen, św. Krzysztof z początku XVIII wieku, Matka Boska z Dzieciątkiem z XVIII wieku, Chrystus u studni, w ramie z II połowy XVIII wieku. Rzeźby: w tęczy grupa ukrzyżowana, święta Trójca z XVIII wieku, Pasyjka z II połowy XVIII wieku, z korpusem Chrystusa z kości słoniowej, Chrystus frasobliwy z XVIII/XIX wieku, krucyfiks z XVIII/XIX. Parafia erygowana 10 lutego 1958 roku. Do parafii należą: Wola Żelichowska, Zapasternicze, Żelichów. Katolików – 493. Proboszcz: ks. mgr Andrzej Sobol.

Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe